Transport krajowy – co i jak transportujemy po Polsce

Nie ma gospodarki bez transportu. Więcej – sprawny i wydajny transport krajowy jest jednym z jej filarów. Prawidłowo rozbudowana sieć transportowa oddziałuje na rozwój terytorialny, przemysłowy i rolniczy a o jej strukturze decyduje poziom gospodarczy kraju. Prawdziwy rozkwit działalności transportowej w Polsce nastąpił po wstąpieniu Polski do struktur europejskich.

Transport drogowy osobowy i towarowy – liczby

Transport drogowy w Polsce to wartość sprzedaży usług na poziomie 150 mld złotych, przy czym sektor prywatny wypracowuje przeszło 90% tej wartości z kosztami wielkości około 130mld zł. Widzimy zatem, że jest to ogromna gałąź gospodarki, w której wartość obrotu wypracowuje ponad 30 milionów pojazdów.

Ponad 75% tej liczby stanowią samochody osobowe, co przekłada się na strukturę ruchu drogowego, gdzie około 200 mld wozo-kilometrów generują auta osobowe a niespełna 40 mld ciężarówki.

Transportem ciężarowym przewozi się w Polsce rocznie około 2 mld ton ładunków a transportem osobowym ponad 4,2 mld osób, z czego znakomitą większość, bo aż 3,8mld – komunikacją miejską.

Istotną kwestią w temacie transportu drogowego jest prawidłowa ewidencja czasu pracy kierowców obsługujących pojazdy ciężarowe. Więcej na temat ewidencji pracy w transporcie można przeczytać tutaj.

Transport kolejowy towarów po Polsce – historia i teraźniejszość

Po latach zapaści transportu kolejowego w Polsce, przypadającego na początek nowego stulecia, obserwuje się stały wzrost udziału kolei w transporcie towarowym.

Na przestrzeni dwudziestu lat, wielkość towarowych przewozów kolejowych wzrosła o 70% z około 1mld ton w roku dwutysięcznym, do około 1,7mld ton obecnie. Bez wątpienia wpływ na ten stan miały środki finansowe, napływające z programów rozwojowych Unii Europejskiej.

Przed tym okresem, ogromna liczba linii kolejowych swoim rodowodem sięgała czasów zaborów, a jej rozbudowa (m.in. o magistralę węglową) rozpoczęła się po pierwszej wojnie światowej i, z różnym skutkiem, trwała do lat 80 XX w.

Transport ciężarowy – co, gdzie i jak?

Dzięki subwencjom europejskim po 2004 roku znacznej poprawie uległa sieć drogowa w Polsce, co wpłynęło na dynamiczny rozwój transportu ciężarowego. Zwiększył się nie tylko transport krajowy, ale również międzynarodowy.

Około 90% wielkości towarowego transportu drogowego, generują przewozy zarobkowe a niespełna 10% – gospodarcze. Największy udział w transporcie krajowym miały przewozy wewnątrz województw i wyniosły one aż 65% wszystkich zgłoszonych przewozów.

Według rodzaju przewożonych ładunków, najwięcej przewieziono:

  • rud metali i pozostałych kopalin ponad 30%,
  • innych surowców13%,
  • produktów spożywcze i rolniczych po około 11,5%.

Transport lotniczy

Przewozy lotnicze to w większości ruch pasażerski. Wszystkie polskie lotniska obsługują około 50mln pasażerów rocznie i przed rokiem 2020 branżę tę dynamiką wzrostu wyprzedzała tylko kolej.

W pierwszym kwartale 2020r. z przewozów krajowych skorzystało około 690tys. pasażerów. Przeloty cargo w naszym kraju to około 123 tys. ton przetransportowanych ładunków.

W porównaniu z transportem drogowym wydaje się to niewiele, pamiętać jednak należy, że transport drogowy kształtuje się głównie w ruchu regionalnym.

Usługi transportowe – firmy spedycyjne.

Bardzo często pojęcie transportu i spedycji jest traktowane zamiennie, co, oczywiście, jest błędem. Firmy transportowe są wykonawcami procesu przewozowego, natomiast firmy spedycyjne, zajmują się koordynacją i logistyką.

Niemalże wszystkie z 34 000 firm transportowych miało okazję korzystać z usług spedytorów. Zaletą takiej współpracy jest możliwość obniżenia kosztów przewozu, wykonanie usługi „last minute” i zmniejszenie liczby pustych przebiegów, poprzez wykorzystanie luk transportowych.

Kondycja firm spedycyjnych jest ściśle uzależniona od stanu branży transportowej. Ograniczenie usług transportowych w 2020r. Położyło się cieniem również na operatorach logistycznych.

Profesjonalny ciężarowy transport krajowy oferuje firma M&W Spedition, której dokładną ofertę znaleźć można tutaj: https://www.mw-spedition.com/transport-ciezarowy/transport-krajowy/. Obejmuje ona transport całopojazdowy, nadzór spedycyjny oraz informację o przemieszczaniu się ładunku.

Transport krajowy – co i jak transportujemy po Polsce.

Po ponad 420 tys. kilometrów polskich dróg i 18 tys. km tras kolejowych, przewozimy przede wszystkim surowce (obciążają głównie kolej), płody rolne i produkty spożywcze. Pozostały asortyment produktów, w odniesieniu do ogółu transportu, to:

  • odpady – około 8%,
  • produkty leśne i gospodarki rybackiej – 5%,
  • drewno i wyroby drewniane 3,5%
  • metale – 3%,
  • produkty chemiczne 3%
  • paliwa 3%.

Pozostałe niewymienione produkty i materiały, stanowią około 10% tonaży przewozowych. Wiodącą rolę odgrywa transport kołowy, który ma znacznie mniejszą „bezwładność logistyczną” niż kolej.

Transport to jednak nie tylko benefity. Niestety, stanowi on ogromne obciążenie dla środowiska naturalnego, gdyż konsumpcja płynnych paliw napędowych w roku 2017 osiągnęła pułap przeszło 315 tysięcy m3 i zachowuje tendencję wzrostową.

Jednakże nie tylko konsumpcja paliw, ale też oleje, ogumienie, zużyte części i całe pojazdy stanowią realne zagrożenie dla natury. Dlatego przed ogromnym zadaniem stoją firmy logistyczne, w których rękach spoczywa optymalizacja procesów transportowych.

Dane statystyczne pochodzą sprzed roku 2020 lub jego I kwartału a zaczerpnięto je z ogólnodostępnych publikacji: GUS, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, PKP.

Najnowsze

Gorące tematy

7 kwietnia 2021
Ford Mondeo Mk5 reprezentuje klasę średnią. Produkowany jest w trzech wersjach nadwozia. Piąta generacja modelu szybko zdobyła popularność i rzeszę fanów. Dowiedz się więcej na temat tego modelu z naszego artykułu.
22 marca 2021
Kupujesz Forda Focusa III? Zobacz spośród jakich jednostek napędowych możesz wybierać.
25 marca 2021
Na rynku wtórnym znajdziecie wiele egzemplarzy Forda Kuga II. Zanim zdecydujecie się na zakup warto zapoznać się z gamą silników, spośród której możecie wybierać decydując się na zakup Forda Kuga II.
9 kwietnia 2021
Ford Fiesta siódmej generacji trafił do sprzedaży w 2008 roku. W porównaniu do poprzednich wersji Fiesta zyskała w szczególności na wyglądzie. Rozważasz Zakup? Dowiedz się więcej na temat Forda Fiesty Mk7.